پایش آنلاین

پايش محيط زيست و شناسايي و اندازه گيري آلودگيهاي محيطي مبناي تصميم گيري در مديريت زيست محيطي است .قضاوت صحيح و برنامه ريزي اصولي جهت رفع مشكلات زيست محيطي بدون اتكاء بر اندازه گيريهاي مطمئن با كمك سيستم‌های نوين و توانمندي در پايش ممكن نيست. به همین منظور در شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز، پایش کیفی این منابع که شامل هدف گذاری، چگونگی طراحی برنامه پایش، ملاحضات و نیازمندی ها به هنگام اجرای برنامه، تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت تهیه نقشه پتانسیل آلودگی و  مدلسازی نشت و انتقال آلاینده‏ ها در آب و خاک و هوا  توسط تیم متخصصین انجام می پذیرد.

آلودگی هوا

 • امکان سنجی فنی، اقتصادی و محیط زیست سیستم‌های کنترل آلاینده‌ها
 • انجام و آماده سازی طرح‌های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری
 • انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده‌های هوای محیط زیست
 • مشاوره و انجام پایش محیط زیست در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001
 • مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده 61 دستور العمل طرح خوداظهاری
 • نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامترها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک
 • شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و… با تعیین تأثیر بر عناصر محیط زیست

Umso überraschter sind manche Männer dann, weswegen sich dieses Medikament vor allem schon beim Vorspiel eignet. Zum Beispiel funktioniert Sildenafil nur 4-5 Stunden und Cialis erlaubt Ihnen, und hält bis zu sabatini-grill.com 36 Stunden an. Wie bei jedem Medikament kann es nach der Einnahme zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen.

آلودگی آب

 • شناسایی خصوصیات و رفتار پیکره آبی و تعیین زمانی کیفیت آب و روند این تغییرات
 • شناسایی مشکلات موجود و مورد انتظار در کیفیت پیکره آبی
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در طراحی برنامه‌های جلوگیری از آلودگی یا رفع آن.
 • تعیین میزان برآورد شدن اهداف برنامه‌های کیفی آب از جمله رعایت مقررات کیفی و اجرای موثر کنترلهای اعمال شده بر منابع آلودگی
 • امکان عکس العمل مناسب در شرایط اضطراری مانند سیلابها یا تخلیه ناگهانی و شدید آلاینده‌های شدید

 

آلودگی خاک

 • ارزیابی شاخص‌های زمین انباشتگی
 • تدوین اطلس آلودگی خاک منطقه ای
 • ارزیابی منابع آلودگی‌های نقطه ای و غیر نقطه ای کشاورزی
 • پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین خاک در اثر عملیات معدن کاری و صنعتی