طراحی و مشاوره ساخت

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز آمادگی ارائه خدمات طراحی و مشاوره ساخت تصفیه خانه به شرح ذیل می باشد:

طراحی و ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بازیافت انواع پساب‌های صنعتی شامل:

  • نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی
  • پساب صنایع غذایی و لبنی
  • خودروسازی
  • پساب صنایع دارویی
  • پساب‌های نساجی
  • انواع پساب آبکاری
  • پساب دامپروری

طراحی و ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بازیافت انواع فاضلاب‌های بهداشتی و بیمارستانی شامل:

  • پساب انسانی مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی
  • پساب رستوران ها، هتل ها و مرکز تفریحی
  • پساب بیمارستانی

مشاوره، طراحی و اجرای شبکه‌های انتقال فاضلاب و آب بازیافتی