اصلاح و ارتقا

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز با مشاوره تخصصی در خصوص بکارگیری فناوری‌های مختلف تصفیه، متناسب با نیاز کارفرما و کیفیت فاضلاب آماده ارائه خدمات اصلاح و ارتقا سیستم های تصفیه خانه آب و فاضلاب را به روش های ذیل دارد:

  • روش‌های سنتی (برکه تثبیت، سپتیک، لاگون‌های هوادهی و…)
  • تصفیه اولیه آشغالگیری و دانه گیری (رسوب دهی، چربی گیری، میکرواسترینر و…)
  • اکسیداسیون (هوادهی‌های فشرده و تلفیقی، ازن زنی و …)
  • تصفیه بیهوازی (بیوفیلتراسیون، UASB، ABR و…)
  • تصفیه هوازی ( ACS، فیلترچکنده، بیولاک، MBR و …)
  • فرایندهای ترکیبی (لجن فعال دو زیستی، SBR، MBR هیبریدی و…)
  • تصفیه تکمیلی (حذف پیشرفته ازت و فسفر، جاذب‌های کربنی، اکسیداسیون شیمیایی و…)
  • گندزدایی (کلرزنی، uv، ازناسیون و…)
  • مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش آنلاین کیفیت فاضلاب و آب استحصالی