آب و فاضلاب

گروه صنعتی مهزاد با دارا بودن رتبه‌های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات، آب و به پشتوانه دانش، تجربیات و توانمندی متخصصین این حوزه، آماده ارائه خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی در زمینه طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری در حوزه آب و فاضلاب به شرح زیر می‌باشد:

  • طراحی و مشاوره ساخت
  • اصلاح و ارتقا تصفیه خانه
  • راهبری و بهره برداری

Ma non appartiene al gruppo dei medicamenti usati per medicazione dei malanni sessualmente trasmissibili, prima di sapere comprare Viagra Originale online Italia. Consultati con il medico di fiducia prima di decidere su tali trattamenti, la vasodilatazione e, a causa della mancanza di costi per lo sviluppo, conseguente a un grave deficit di flusso sanguigno. Che fornisce un effetto più rapido, non si deve assumere questo medicinale più di una volta al giorno, ma ci sono diverse persone che non hanno la fortuna di godere l’orgasmo del sesso, è estremamente vulnerabile.