توضیحات پروژه

علامت گذاری (Labeling)

استفاده بیش از 85000 نوع ماده شیمیایی در صنایع و افزایش سالانه بیش از 1000-500 ماده شیمیایی نوظهور و نوترکیب به لیست مذکور از سویی و عدم آگاهی شاغلین از اثرات مواجه با این مواد، به گونه­ای سلامت و ایمنی شغلی آنها را تحت تاثیر قرار داده است که حوادث ناشی از کار با مواد شیمیایی تنها بعنوان بخشی از اثرات کار با مواد شیمیایی، رتبه سوم رده بندی حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده اند و بیماریهای ناشی از کار با مواد شیمیایی نیز قابل توجه هستند.

علاوه بر تماس با مواد شیمیایی در حین کار، استفاده از مواد شیمیایی در ارائه خدمات، کشاورزی و همچنین ساخت داروها نیز بخشی از تماس انسانها با مواد شیمیایی را شامل می­شود. لذا با کمی توجه در این زمینه در می­یابیم که حذف تماس با مواد شیمیایی تقریباً یک امر غیر ممکن است و آن چیزی که به ما کمک می­کند تا از مواد شیمیایی در راه توسعه زندگی خویش بهره مند شویم و سلامت خویش را حفظ نمائیم، آگاهی از اثرات مواد شیمیایی و روشهای ایمن کار با مواد شیمیایی است .

اعمال روش کنترلی موثر دربرابر مخاطرات مواد شیمیایی درمحیط کار، مستلزم ارائه اطلاعات مناسب درخصوص مخاطرات بالقوه و احتیاط­های ایمنی مواد شیمیایی برای استفاده کنندگان می­باشد. این جریان اطلاعات باید همه روزه صورت گیرد تا از اقدامات لازم درخصوص حفاظت کارگران و در نتیجه محیط و عموم مردم اطمینان حاصل شود.

سیستم طبقه بندی مواد، برچسب زدن و علامت گذاری مواد شیمیایی، برگه های راهنما یا بروشورهای مربوط به ایمنی مواد، طراحی و نصب تجهیزات، اقدامات کنترلی مربوط به سیستمهای کار، حفاظت­های فردی، اطلاعات و آموزش، معاینات پزشکی، روشهای اضطراری ارزیابی سیستم و ارائه گزارش، مجموعه اقداماتی هستند که در راستای ایمنی در کار با مواد شیمیایی باید مد نظر قرارگیرند.

برچسب ماده شيميايي مجموعه اي از علائم، نمادها، حروف و عبارات هشدار دهنده و آگاه كننده در مورد خصوصيات خطرات موادشيميايي و اقدامات ايمني و حفاظتي در مقابل آنها می­باشد كه بر روي ظروف و يا بسته­هاي حاوي مواد شيميايي الصاق مي­گردد.

هدف از برچسب زدن دادن اطلاعات اساسی در موارد زیر می باشد:

الف) طبقه بندی مواد شیمیایی

ب) مخاطرات ماده شیمیایی

ج) احتیاط­هایی که بایستی رعایت شود.

د)اطلاعاتی که بیانگر مخاطرات مربوط به مواجهه مزمن و یا حاد با مواد می باشد .

اطلاعات محتوایی برچسب شامل موارد مورد لزوم ذیل می­باشد:

1-    نام تجاری

2-    تعیین ماده شیمیایی

3-    نام، آدرس و شماره تلفن عرضه کننده کالا

4-    علائم مخاطره آمیز بودن آن ماده

5-    ماهیت مخاطرات ویژه توأم کار با ماده شیمیایی

6-     احتیاط­های ایمنی

7-    تعیین گروه شیمیایی

در هر زمینه ای نام شرکت مهزاد صنعت بهروز میدرخشد.