توضیحات پروژه

خنثی سازی (بی خطر سازی)

براپسماندهای حاوی فلزات سنگین : این پسماندها بسیار سمی هستند و برای مثال می توان به پسماندهای حاوی جیوه (حاصل از شکستن ابزارهایی مانند دماسنج) و یا پسماندهای دندانپزشکی و یا مواد حاوی سرب مورد استفاده در عکسبرداری اشاره کرد.
پسماندهای رادیواکتیو: پسماندهای رادیو اکتیوشامل مواد جامد، مایع و یا گازی آلوده به هسته های پرتوزا می شود که در نتیجه تحلیل های بافت و سیالات بدن در بیمارستان تولید می شوند و مهم ترین عناصر آن ایزوتوپهای فسفر، کروم، کبالت، آهن، گالیم و … می شود که در تشخیص یا درمان کاربرد دارند.
خنثی سازی پسماند­های دارویی ابتدا باید بسته بندی اطراف داروها حذف شود و سپس با آب،آهک و سیمان مخلوط شود. ابتدا مخلوط کردن پسماند با سیمان و دیگر مواد: برای پسماندهای دارویی 65% آهک، 15% سیمان  و 15% آب.

هدف از مخلوط کردن پسماند با سیمان و دیگر مواد، کاهش دادن سمیت پسماندهای دفن شده و جلوگیری از انتقال آلاینده­های دارویی به آبهای زیرزمینی و سطحی می­باشد. این روش خصوصا برای خاکسترهای ناشی از سوزاندن پسماند­های دارویی که حاوی غلظت بالایی از فلزات است، بسیار مناسب می­باشد که در این مورد به این فرآیند تثبیت سازی هم گفته می‌­شود.

شرکت مهزاد صنعت بهروز در این زمینه فعالیت های تخصصی و گسترده ای انجام میدهد.