توضیحات پروژه

پسماندهای دور ریختنی گیاهی شامل:

  • برگ، درخت، درختچه و قلمه های پرچینی
  • میوه های فاسد و دور ریختنی
  • چمن بریده، علف های هرز
  • گل ها

مزایای مشتریان:

  • تنها یک تماس جهت اجرای کامل فرآیند
  • انتخاب نا محدود برای زمان جمع آورد

شرکت مهزاد صنعت بهروز به زودی در این زمینه فعالیتهای گسترده خود را اغاز خواهد کرد.