گستره خدمات و محصولات شركت مهزاد صنعت بهروز در حوزه‌های خدمات محیط زیستی، علاوه بر مدیریت پسماند، آب و فاضلاب و مشاوره محیط زیست در موارد ذیل نیز می باشد.