مشاوره محیط زیست

تیم مشاوران گروه صنعتی مهزاد با توجه و آگاهی کامل نسبت به تحولات قانونی و علمی در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر پسماند و محیط زیست که دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند، قادر به ارائه انواع مشاوره فنی و تخصصی مهندسی محیط زیست به شرح زیر می‌باشد:

  • انجام مطالعات زیست‌محیطی و تدوین اسناد (ELA و …)
  • مشاوره امور حقوقی محیط زیست
  • مشاوره تاسیس، بهره‌برداری و توسعه واحدهای صنعتی
  • مشاوره محیط زیست معادن