تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش‌دهی می‌نماید. تحقیق و توسعه (R&D) تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره‌وری، كيفيت، بالا بردن سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند را دارد. واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان  است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته‌های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند. زمینه‌ی فعالیت‌های واحد R&D این مجموعه به شرح زیر است:

  • مطالعات پایه و کاربردی
  • مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایندها
  • ایمنی
  • ارائه بسته خدمات فنی و مهندسی