راهبری و بهره برداری2019-02-24T14:43:31+03:30

راهبری و بهره برداری

 

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز آمادگی دارد جهت راهبری و بهره‌برداری سامانه‌های تصفیه فاضلاب خدمات ذیل را ارائه نماید:

  • افزایش ظرفیت، اصلاح سامانه و ارتقای بهره‌وری سامانه‌های تصفیه فاضلاب
  • کانال‌کشی و انتقال فاضلاب بهداشتی و صنعتی
  • بازیافت و بازچرخانی آب