توضیحات پروژه

تله های نوری حشره گیر(Insect light trap ) که به اختصار ILT نامیده می شود .

برای جستجو و کنترل نمودن حشرات پروازی که بطور اتفاقی در اماکن ظاهر می شوند بکار می روند. این ابزارها نور فرابنفش می پراکنند که دراصطلاح به آن Black light گفته می شود و به تبع این نامگذاری لامپهای تولید کننده این اشعه را نیز لامپ های Black light می گویند.

این نور برای حشراتی مثل مگس ها و شب پره ها جاذب است. بدین واسطه حشره ای که به داخل تله کشیده می شود یا در اثر تخلیه الکتریکی و یا در اثر افتادن روی صفحه ای چسبناک از میان می رود. بر این اساس دو نوع کلی از تله های نوری داریم: تله های با تخلیه الکتریکی(که ZIP ZAP نیز نامیده می شوند) و تله های دارای صفحه چسبناک .البته هر کدام کاربرد های مختلفی در فرآیند کنترل و نظارت بر حشرات ایفا می کنند .

آنچه که در اینجا حائز اهمیت فراوان است تاثیر وجود یا عدم وجود نور محیطی در اتاق یا فضایی است .از این ابزارها استفاده می شود در صورت وجود شرایط مناسب (نبود نور محیطی) مگسها از فاصله 7/5 متری و شب پره ها از فاصله حدود 30 متری جذب این تله ها می شوند. نکته قابل توجه دیگر استفاده از لامپهای فلورسنت معمولی آبی رنگ در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح کشور است. البته بی تاثیر نیست اما آن تاثیر مورد انتظار را نیز بر آورده نمی کند.

از نظر محل نصب هر دو قسم اصلی تله های نوری به انواع دیگری تقسیم بندی می شوند که شامل انواع آویزی از سقف، دو سویه، آویز به دیوار، سه گوش و مدل چسب دار دکوری نام برد.

شرکت مهزاد صننعت بهروز در این زمینه فعالت دارد.