توضیحات پروژه

لامبدا سی هالوترین

LAMBDA CYHALOTHRIN 10%WP

ماده دفع حشرات

ترکیب شیمیایی :‌
پیروتروئید صناعی 1 α – 3 α (- +) سیانو 3- فنوکسی فنیل متیل 3- (2 کلر و 3/3/3 تریفلو- 1- پروپنیل) 2/2 دی میتل سیکلوپروپان کربوکسیلات{ 10% مواد غیر فعال 90%
لامبداسی ها لوترین WP ده درصد
ماده دفع حشرات

ترکیب شیمیایی

لامبدا هالوترین
پیروتروئید صناعی }1 α – 3 α (- +) سیانو 3- فنوکسی فنیل متیل 3- (2 کلر و 3/3/3 تریفلوو- 1- پروپنیل) 2/2 دی میتل سیکلوپروپان کربوکسیلات{ 10% مواد غیر فعال 90%

موارد احتیاط

در صورت آشامیدن خط مرگ دارد:‌تماس با پوست یا چشم باعث بروز حساسیت شدید می شود.

حساسیت پوستی به صورت سوزش و خارش بوده و ممکن است 4 ساعت بعد از تماس با پوست ایجاد شده بدون اینکه عارضه خاصی داشته باشد 2 الی 30 ساعت ادامه یابد. در این صورت موضوع را با آب و صابون شسته و از یک پماد ساده مرطوب کننده استفاده شود. از استشمام سم جداً خودداری فرمائید.

نباید با چشم و دهان تماس داشته باشد بنابراین هنگام سمپاشی از عینک و دستکش استفاده شود. بعد از سمپاشی و قبل از آشامیدن و خوردن دست ها با آب و صابون شسته شود.

هشدار

این ماده نباید در سیستم آبیاری ، در سمپاشی محصولات خوراکی مثل غلات و به صورت سمپاشی هوایی مصرف گردد.
سمپاشی گیاهان داخل پارک ها و فضاهای سبز، گیاهان زینتی و گیاهانی که به دلایل تجاری از جمله تولید هسته آنها برای فروش ، کشت می شوند با این سم ممنوع است.

نگهداری

در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. در کنار مواد غذایی یا غذای دام نگهداری نشود. سم رقیق شده نباید نگهداری شود. از ظروف خالی سم دوباره استفاده نشود.

کمکهای اولیه و علائم مسمومیت

در صورت بلع یا آشامیدن
اگر مسموم هشیار باشد دهان را بشوئید و 300-200 میلی لیتر آب (یک لیوان) داده شود، سپس در اسرع وقت به اورژانس بیماستان مراجعه شود. ایجاد استفراغ فقط تحت نظر پزشک باید انجام شود.

اگر مسموم خود به خود دچار تهوع شد او را به شکم خوابانده تا در حین استفراغ تنفس نکند. سپس سریعاً از پزشک تقاضای کمک یا به اورژانس مراجعه شود.

درصورت تماس با چشم

با آب فراوان بشوئید در صورت ادامه علائم حساسیتی به پزشک مراجعه گردد.

در صورت تماس با پوست

با آب و صابون فراوان بشوئید و در صورت ادامه علائم حساسیتی به پزشک مراجعه شود

در صورت استشمام

مسموم را فوراً به هوای آزاد برسانید و در صورت نیاز، تنفس مصنوعی انجام شود.

شرکت مهزاد صنعت بهروز خواهش مند است که موارد ایمنی را مردم رعاایت کنند.