فهرست کلی آیین نامه / قوانین و مقررات زیست‌محیطی

خط مشی رییس سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه HSEE
سیاست ها و راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حفظ پایبندی به حفاظت و صیانت از نیروی کار، اجتناب از آلودگی های زیست محیطی و هدر رفت انرژی بعنوان یک ضرورت مورد توجه قرار می گیرد.
دستورالعمل کربن مونوکساید
مقصودازگازگرفتگی دراغلب موارد مسمومیت اتفاقی با گازمنوکسیدکربن است.منوکسیدکربن هنگام سوختن ناقص موادسوختی مختلف ازنفت، بنزین،گازوگازوئیل گرفته تا زغال وچوب،یعنی هنگامیکه اکسیژن کافی به آنها نمیرسد، متصاعد میشود
آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
شماره 2273/د300
هدف از تدوین این آیین نامه مراقبت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پیشگیری و کاهش آسیب های شغلی و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه کارگاه هایی می باشد که حمل دستی بار و فرآیندهای مرتبط با آن انجام می گیرد.
دستورالعمل اجرا و نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست سلامت
شماره 1024
فعالیت های انسان در راستای توسعه، اثرات مختلفی بر محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی خواهد داشت. ارزیابی اثرات زیست محیطی و بهداشتی ابزارهایی برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح پروژه ها و روشی جهت تعیین، پیش بینی و تفسیر اثرات یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیط زیستاست.

بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم هایی می باشند که حیات و تداوم زیست انسانها به آن وابسته است.
دستورالعمل آموزش قبل از شروع کار مباحث بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
شماره 1023
سالانه تعداد زیادی از کارگران بر اثر حوادث شغلی محیط های کاری، دچار آسیب یا جراحت شده و یا خساراتی جبران ناپذیر به تجهیزات و محیط زیست تحمیل می گردد.

بدون شک بروز هر حادثه نمایانگر عدم کفایت اقدامات اتخاذ شده جهت کنترل ریسک سیستم می باشد. به منظور پیشگیری از بروز جراحات و حوادث شغلی محیط های کاری ازم است طبق یک برنامه مدیریتی و اجرایی، مخاطرات را شناسایی و به تبع آن سطوح ریسک تا حد قابل قبولی کاهش داده شود.
دستورالعمل ارسال گزارش حوادث بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
شماره HSE2-MS-01-1393
ارسال گزارش حوادث در زمان مناسب به مسئولین مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است. حصول اطمینان از گزارش شدن کلیه حوادث از جمله وظایف بالاترین مقام یک مجموعه به حساب می آید.
زمانی که حادثه ای به سازمان گزارش میشود معمولا تحقیقاتی پیرامون موضوع صورت میگیرد و متعاقب آن اقدامات تازه ای برای حفظ ایمنی و پیشگیری از وقوع مجدد حادثه انجام میشود .

گزارش

گزارش دهی صحیح و به موقع حوادث مزایایی چون تسریع در علت یابی، ارائه راهکارهای کنترلی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه خاص، بهبود وضعیت موجود، پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در سایر صنایع یا معادن و افزایش صحت و دقت تصمیم گیریها بر مبنای آمار صحیح را در پی خواهد داشت.

دستورالعمل حاضر با رویکرد جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات حوادث مهم انسانی، تجهیزاتی، انرژی و زیست محیطی تنظیم شده است.
دستورالعمل اجرایی معاینات شغلی
شماره 1017
هدف: حفظ و ارتقاء سطح سلامتی، تشخیص زود رس و پیشگیری از بروز بیماری های شغلی در کارکنان شاغل در ستاد، سازمان های تابعه و وابسته و بخش صنعت، معدن و تجارت می باشد.
دستورالعمل ثبت و گزارش دهی غرامت بیماری های شغلی
شماره 1016

هدف:

– ایجاد فرایند ثبت و گزارش دهی غرامت های ناشی از بیماری های شغلی توسط مدیران سازمانها و کارفرمایان صنایع و معادن تحت پوشش وزارت

– سیاست گذاری به منظور پیشگیری از بیماری های شغلی در بخش صنعت، معدن و تجارت
دستورالعمل ارزیابی و پایش ارگونومی
شماره 1013
هدف دستورالعمل:
– ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار در شاغلین
– کنترل و پیشگیری از تاثیرات سوء ریسک فاکتورهای ارگونومیکی بر سلامت شاغلین
– تعییم مهمترین شاخص ها و متغیرهای اصلی مورد توجه در خریداری تجهیزات و ملزومات اداری
– ارتقاء سطح رضایتمندی، بهره وری و به تبع آن بهبود عملکرد شاغلین

دستورالعمل ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی مواد شیمیایی
شماره 1015
هدف: تعیین میزان ریسک ایجاد اثرات سلامتی کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از مواجه با مواد شیمیایی