مدیریت محیط زیست معادن

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز طیف گسترده‌ای از خدمات مهندسی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست را از مرحله اکتشاف تا مدیریت و بازسازی بعد از اتمام طول عمر معدن در قالب خدمات شناسایی، تحلیل و طراحی مدیریت محیط زیست ارائه می‌دهد که اهم آن‌ها عبارتند از:

 • انجام مطالعات پیش زمینه‌های محیط زیست (EBS)
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای محیط زیست(EIA)
 • تهیه و تدوین برنامه‌های مدیریت محیط زیست (EMP)
 • پایش شاخص‌های محیط زیست و مقایسه داده ها با اطلاعات EBS و EIA
 • ایجاد مدیریت یکپارچه کاهش آلودگی هوای منابع آلوده کننده در معادن
 • مطالعات خطرات ژئوتکنیکی در معادن
 • استحصال و بازیابی فلزات گرانبها، عناصر نادر خاکی و مواد با ارزش از کانسنگها، باطله‌های معدنی و پسماندهای جامد و محلول صنایع معدنی و سایر صنایع
 • مدیریت و استفاده مجدد از باطله‌های معدنی(باطله‌های فراوری و روباره‌های معدنی)
 • مدیریت مواد شیمیایی خطرناک و پساب‌های صنعتی و معدنی (فلزات سنگین و سمی، زهابهای اسیدی و …)
 • پایش کیفی منابع آب و خاک و تهیه نقشه پتانسیل آلودگی‌های آب و خاک
 • تهیه بانک جامع زمین پزشکی
 • اجرای روشهای پالایش یا بهسازی خاک با توجه به منشا آلودگی (زمین زاد یا انسان زاد)
 • مکانیابی و طراحی سدهای باطله
 • مدیریت و بازسازی معادن و صنایع معدنی بعد از اتمام طول عمر معدن
 • اجرای دوره‌های آموزشی محیط زیست، ایمنی و بازرسی در معادن و صنایع معدنی
 • طراحی شبکه آب‌های سطحی و شبکه پساب‌های بهداشتی و صنعتی
 • تجهیز واحد کنترل کیفیت
 • سنجش میزان آلاینده‌های صوت در نقاط مختلف معادن و صنایع معدنی و ارائه برنامه طرح جامع مدیریتی  کاهش آن