مدیریت پسماند شیمیایی دارویی

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز به عنوان پیمانکار معتمد محیط زیست در زمینه مدیریت پسماند، خدمات پردازش، بازیافت، تصفیه، بی‌خطرسازی، دفع و امحای انواع پسماندهای صنعتی و ویژه را ارائه می‌نماید. این شرکت با در اختیار داشتن دانش فنی و امکانات لازم آماده ارائه خدمات پردازش، بازیافت، تصفیه، بیخطرسازی، دفع و امحا انواع پسماندهای هیدروکربنی و شیمیایی، پزشکی، و صنایع مختلف، شیمیایی، داروسازی و… می‌باشد. صنایع شیمیایی و دارویی طرف قرارداد با شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز به شرح زیر می‌باشد:

  • بیمارستان ها
  • مراکز بهداشتی درمانی
  • درمانگاه ها
  • آزمایشگاه ها
  • و …